Przedsiębiorco, zatrudniasz pracowników?

Pracownicze plany kapitałowe od 01.01.2021 roku już wszystkie podmioty zatrudniające pracowników bez względu na liczbę zatrudnionych będą podlegały przepisom ustawy o PPK. Sprawdź co to dla Ciebie oznacza.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Tworzony przy jednoczesnym udziale pracowników, pracodawców oraz państwa. Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszamy do pobrania oraz zapoznania się z poniższym plikiem:W razie pytań zachęcamy do kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy.

Dodatkowe informacje możecie Państwo sprawdzić też na: www.gov.pl

Translate »