Ul. Samuela B. Lindego 1C, 30-148 Kraków
(+48) 723 004 154

Księgi rachunkowe

Główną specjalizacją NTAX jest prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) dla podmiotów prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów, zdobyte w spółkach o globalnym zasięgu, głównie w zakresie prawa podatkowego i handlowego, pozwala nam skutecznie doradzać w kluczowych decyzjach, związanych z działalnością Twojej firmy. Dzięki obiegowi dokumentów w chmurze, masz bezpośredni dostęp do jej wyników finansowych.

Rozwiązanie rekomendowane dla:

 • Spółek kapitałowych – spółki z o.o., spółki akcyjne
 • Spółek osobowych- spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, (których równowartość przychodów za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej)
 • Jednoosobowych działalności gospodarczych (których równowartość przychodów za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej)
 • Fundacji i stowarzyszeń

W ramach usługi otrzymujesz:

 • Reprezentację przed organami podatkowymi
 • Doradztwo księgowe
 • Wsparcie w przypadku kontroli podatkowej
 • Prowadzenie bieżącej księgowości w formie ksiąg rachunkowych
 • Bilans, rachunek zysków i strat sporządzane co miesiąc lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Sprawozdanie finansowe sporządzane po zamknięciu roku obrotowego (bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym)
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Miesięczne wyniki finansowe
 • Raporty dla zarządu
 • Sporządzanie obowiązkowych deklaracji miesięcznych, rocznych, intrastat, informacji podsumowujących oraz plików JPK
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Ewidencję środków trwałych
 • Ewidencję wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, oraz NBP
 • Przesyłanie deklaracji do US
 • Przygotowywanie przelewów w systemie bankowym do autoryzacji
 • Darmowy program do fakturowania

Zainteresowała Cię oferta? Skorzystaj z formularza lub chatu i porozmawiaj z konsultantem.