Prawo i podatki
Księgowość
Finanse przedsiębiorstwa

Staranna księgowość jest podstawą rzetelnej sprawozdawczości finansowej.

Konsultanci zespołu księgowego zapewniają terminową realizację wszystkich wymaganych zobowiązań podatkowych, aby klient mógł się skupić na działaniu we własnym przedsiębiorstwie. Skupiamy się na proaktywnym doradztwie i dostarczamy więcej niż przygotowywanie deklaracji. Patrzymy w przyszłość razem z klientem, zauważając szanse i zagrożenia na horyzoncie. Zespół koncentruje się na abonamentowym prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych i Ksiąg Przychodów i rozchodów, a także sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, zeznań rocznych dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, doradztwie dla Dyrektorów finansowych i wreszcie, szkoleniu wewnętrznego personelu księgowego.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Doradzamy w kwestiach szczególnie ważnych dla nowo powstających przedsiębiorstw. Oferujemy konsultacje z ekspertem księgowym, który opracowuje z klientem kwestię wyboru właściwej formy prawnej przyszłej działalności, kwestie zatrudnienia i wynagradzania pracowników, obowiązków względem ZUS i pozostałych Organów.

Dokonaj opłaty za pośrednictwem Apple Pay, Revolut business lub wykonując przelew tradycyjny. Więcej w zakładce płatności.

ZAKŁADANIE FIRM

Zespół księgowy tworzy przedsiębiorstwa w imieniu klienta, przejmując wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem dokumentacji i rejestracji podmiotu, składaniem koniecznych dokumentów w przedmiocie VAT i VAT UE, PCC-3 i pozostałych podatków oraz ZUS.

Dokonaj opłaty za pośrednictwem Apple Pay, Revolut business lub wykonując przelew tradycyjny. Więcej w zakładce płatności.

ABONAMENTOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Abonamentowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych jest naszą specjalnością. Dokonujemy księgowań wszystkich dokumentów potwierdzających zdarzenia gospodarcze: faktur VAT, paragonów, rachunków i pozostałych. Rozliczamy transakcje międzynarodowe. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu i eksportu. Zapewniamy obsługę kadrową i płacową i gwarantujemy reprezentację podatnika przed Organami podatkowymi.

ABONAMENTOWE PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dokonujemy księgowań wszystkich dokumentów potwierdzających zdarzenia gospodarcze: faktur VAT, paragonów, rachunków i pozostałych. Rozliczamy transakcje międzynarodowe. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu i eksportu. Zapewniamy obsługę kadrową i płacową i gwarantujemy reprezentację podatnika przed Organami podatkowymi.

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sporządzamy sprawozdania finansowe i przygotowujemy treść uchwał dla wspólników spółek kapitałowych. Sporządzenie sprawozdania finansowego poprzedza konsultacja, badanie potrzeb klienta i analiza materiału źródłowego. Wykonujemy audyt podatkowy, jeżeli w toku analizy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w Księgach Rachunkowych.

Dokonaj opłaty za pośrednictwem Apple Pay, Revolut business lub wykonując przelew tradycyjny. Więcej w zakładce płatności.

SPORZĄDZANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH PRZYCHODY ZA GRANICĄ

Analizujemy kwestie związane z rezydencją podatkową podatnika i sporządzamy opinię prawną w przedmiocie unikania podwójnego opodatkowania. Weryfikujemy poprawność księgowań i rozliczamy wszystkie dochody podatnika, w tym związane z obrotem papierami wartościowymi. Wyliczamy kwotę należnego podatku i reprezentujemy podatnika przed Organami Podatkowymi. Usługę dopełniamy, przesyłając memorandum, które jest omawiane na konsultacji.

Dokonaj opłaty za pośrednictwem Apple Pay, Revolut business lub wykonując przelew tradycyjny. Więcej w zakładce płatności.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Telefon

Tel. 723-004-154 – Departament prawny i ds. finansów korporacyjnych.

Tel. 531-973-435 – Departament podatkowy i księgowość.

Mail

office@ntax.com.pl

Adres

Wadowicka 7,
30-347 Kraków

Translate »