Nowy ład – Analiza:

Nowy ład – Założenia podatkowe – Równi i równiejsi przedsiębiorcy, czyli bogatsi za zdrowie powinni płacić więcej?

Anita Powroźnik i Norbert Tułak z NTAX wraz z Mec. Michałem Gryzem wypowiadają się o realnych kosztach dla firm po wprowadzeniu zmian.

Wprowadzenie:

Ogłoszenie przez Rząd założeń Nowego Ładu spowodowało kontrowersje i niepokój wśród Polskich przedsiębiorców. Lęk przed wyższymi kosztami prowadzenia firmy i rozszerzenie zobowiązań podatkowych oraz brak jasnych informacji ze strony Rządu co do zasad kalkulacji danin spowodował panikę w środowisku przedsiębiorców. W rezultacie zaczęto wyprowadzanie pochopnych i często skrajnych założeń mających na celu obronienie się przed niekorzystnymi zmianami. To wszystko powoduje konieczność przeanalizowania ogłoszonych informacji i wysnucia konkretnych wniosków o nadwyżkach, które przedsiębiorcy będą musieli ponieść. Wszystko to znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Proponowane zmiany w prawie podatkowym:

Zmiany w tej gałęzi prawa mają się skupić na:

  • zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 30 000,00 zł.
  • podniesieniu kwoty progu podatkowego z 85 528,00 zł na 120 000,00 zł.

Ocena planowanego zwiększenia kwoty wolnej od podatku:

Na tych zmianach w głównej mierze skorzystają osoby zarabiające minimalną krajową oraz emeryci, pobierający nie więcej niż 2 500,00 zł miesięcznie. Te osoby w ogóle podatku nie zapłacą. Pracownicy etatowi otrzymujący 11 500,00 zł brutto wynagrodzenia miesięcznie będą mogli skorzystać z opodatkowania stawką w wysokości 17%, co przekłada się na wystąpienie korzystnego efektu podatkowego w wysokości 5 170,80 zł w skali roku. Zdaje się więc, że proponowana zmiana przyczyni się do powstania korzystnego rezultatu dla osób nisko i średnio uposażonych oraz emerytów.

Ocena planowanego podniesienia kwoty progu podatkowego do 120 000,00 zł:

Z prowadzonych w naszej firmie statystyk wynika, że ok. 80% przedsiębiorców prowadzącyc
firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osiąga zarobki powyżej 85 528,00 zł co w
połączeniu z brakiem możliwości skorzystania z ulg podatkowych, przekładało się dotychczas na brak
opłacalności zastosowania opodatkowania na zasadach ogólnych i wybór 19% podatku liniowego. Po
wprowadzeniu podniesionego progu podatkowego opodatkowanie na zasadach ogólnych może znów
jawić się jako opłacalne, ponieważ przy zarobkach na poziomie 120 000,00 zł rocznie, realnie
opodatkowaniu podlegać będzie 90 000,00 zł. To przekłada się na oszczędności dla płatników podatku
dochodowego na zasadach ogólnych w wysokości 10 270,80 zł w skali roku w porównaniu do
obecnych przepisów. Osoba decydująca się na zmianę formy opodatkowania z liniowej na
progresywną może liczyć natomiast na oszczędności w wysokości 7 500,00 zł rocznie. Można zatem
wnioskować, że skutkiem podniesienia progu podatkowego będzie wzrost zainteresowania​
opodatkowaniem na zasadach ogólnych przy równoczesnym ograniczeniu wyboru metody liniowej
przez obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

Zmiany dotyczące odliczeń składki zdrowotnej:

Największą zmianą Nowego Ładu stała się zapowiedź zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz diametralna zmiana metod kalkulacji tej składki. Dotychczas przedsiębiorcy odliczali składkę zdrowotną w wysokości 328,78 zł miesięcznie od należnego podatku dochodowego, co w skali roku oznacza 3 945,36 zł odliczeń. Po zmianach przedsiębiorca nie tylko utraci możliwość odliczenia tej kwoty, co już powoduje stratę, ale też padnie ofiarą zmian w metodzie kalkulacji, ponieważ składka ta będzie liczona od uzyskanego dochodu. Faktycznie oznacza to, że osoba zarabiająca 120 000,00 zł rocznie, będzie zobowiązana do odprowadzenia aż 10 800,00 zł składki zdrowotnej do ZUS. Na zmianie najwięcej stracą ci, którzy zarabiają powyżej 120 000,00 zł rocznie, co nie oznacza, że negatywny efekt zmian nie dosięgnie pozostałych przedsiębiorców. Zjednanie metod kalkulacji składki zdrowotnej dla pracowników etatowych z przedsiębiorcami należy określić jako jednoznacznie negatywne i niekorzystne dla obrotu gospodarczego. Trudno też doszukiwać się jakichkolwiek innych motywów tej zmiany, niż wygenerowanie dodatkowego wpływu do już teraz niebudzącej zaufania wśród przedsiębiorców instytucji, jaką jest ZUS.

Podsumowanie całości analizy możecie Państwo sprawdzić w pliku załączonym poniżej:Zapraszamy do artykułu opublikowanego na stronie naszego partnera: spolkowo.pl

Translate »