Prosta Spółka Akcyjna – Start w startup

Prosta spółka akcyjna – Specjaliści z dziedzin nowych technologii dążą do tworzenia coraz lepszych produktów oraz całkiem nieznanych rozwiązań. Wszystko po to, aby być pierwszym, być pionierem. Jak wiadomo, kto pierwszy ten..…wygrywa. W rezultacie, rozwój nowych technologii oraz działalności innowacyjnych charakteryzuje szybkie tempo. Gdzie nie ma czasu na „papierowe”, „urzędowe” sprawy. Liczy się pomysł i możliwość bezzwłocznej jego realizacji.

Polski system prawny nie nadążał za tym, co dzieje się na rynku. Część dobrze prosperujących startup-ów decydowało się na emigrację swoich przedsięwzięć za granicę, gdzie od dawna funkcjonują podmioty z minimalnym wkładem kapitałowym. W efekcie, wielu wykształconych ludzi opuszczało kraj. Aby dostosować prawo do funkcjonujących realiów, stworzono PSA.

Charakterystyka:

Charakterystyką tej formy prawnej jest przede wszystkim jak największe odformalizowanie, dlatego Prosta Spółka Akcyjna wprowadza następujące zmiany do KSH:

  • kapitał wymagany na poziomie 1,00 zł;
  • elastyczne podejście do organów spółki:
    • system monistyczny- jeden organ wyposażony w kompetencje zarządu oraz rady nadzorczej;
    • system dualistyczny- istnienie dwóch osobnych organów zarządu oraz rady nadzorczej;
  • przyspieszoną rejestracje przez system s24;
  • możliwość przyznawania akcji za świadczenie pracy;
  • podejmowania uchwał przy użyciu wideo- lub telekonferencji;
  • dostępność akcji beznominałowych

Prosta Spółka Akcyjna – Zalety?

Zalety tej formy prawnej mogą dla niektórych okazać się wadami. Brak formalizmu powoduje wyłączenie Prostej Spółki Akcyjnej od emitowania swoich akcji na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu. W efekcie PSA to forma prawna przeznaczona dla przedsiębiorców pozyskujących kapitał w obrocie niepublicznym.

Nowe technologie to inwestycję często milionowe, dlatego kluczem do podjęcia decyzji, jaką formę prawną wybrać dla przedsięwzięcia będą aktualnie finanse startup-ów, tworzony produkt oraz dostępność zaplecza specjalistów z różnych dziedzin. Spółki notowane na rynku regulowanym oraz alternatywnym ponoszą duże koszty obsługi prawnej, co dla nowo powstałego projektu, może być elementem nie do zrealizowania. Natomiast Prosta Spółka Akcyjna, to przede wszystkim rozwiązanie dla twórców posiadających świetny pomysł, umiejętności do jego wykonania, ale nie mających zasobów finansowych oraz odpowiedniej struktury do obracania się na giełdzie.

Wyczekiwana przez wiele osób forma prawna jest już dostępna. Możemy plany omówione wcześniej zacząć realizować i rejestrować elektronicznie od 1 lipca 2021 Prostą Spółkę Akcyjną. Osoby zainteresowane otwarciem startupu zapraszamy do kontaktu.

Prosta Spółka Akcyjna
Prosta Spółka Akcyjna
Artykuł autorstwa – Anity Powroźnik

Zapraszamy na social media:

Translate »