Norbert Tułak

Prawnik
E-mail: norbert.tulak@ntax.com.pl
Brief info
Prawnik, kandydat do stopnia doktora nauk prawnych, prezes zarządu NTAX Biuro Rachunkowe sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem bankowym i podatkowym. Ponadto jego zainteresowania prawne koncentrują się wokół ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i sukcesji przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w działach prawnych i compliance banków inwestycyjnych i międzynarodowych korporacji. Brał udział w projektach związanych z rynkiem kapitałowym, w szczególności dotyczących działalności funduszy inwestycyjnych i banków. Doradzał m.in. w kwestiach zgodności procesów inwestycyjnych z wymogami dyrektywy UCITS oraz w zakresie raportowania transakcji na rynku instrumentów finansowych do regulatorów. Pracując jako in-house w międzynarodowej spółce produkcyjnej, kierował projektem dostosowania organizacji do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Interesuje się rynkiem samochodów klasycznych i youngtimerów, wyścigami oraz wydarzeniami poświęconymi motoryzacji.