VAT w Niemczech – SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET DO NIEMIEC A OBOWIĄZEK REJESTRACJI DO VAT.

Od 2019 roku Niemcy zmieniły zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej. Platformy zajmujące się sprzedażą
przez internet towaru typy: Amazon, eBay, mają obowiązek informowania niemieckich Urzędów Skarbowych
o podmiotach (firmach, osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) dokonujących
sprzedaży wysyłkowej za ich pośrednictwem. W raporcie przedstawianym do US znajdują się informację na
temat numerów identyfikacyjnych podmiotów, miejscu rozpoczęcia transportu lub wysyłki oraz przede
wszystkim o wysokości obrotu podlegającego opodatkowaniu w Niemczech. Przepisy te mają na celu
uszczelnienie systemu podatku VAT w Niemczech. Pomimo wprowadzenia przepisów już jakiś czas temu, dalej
budzą one pewne kontrowersje wśród przedsiębiorców działających na rynku niemieckim. Niniejszy artykuł ma
za zadanie: wskazać, kiedy mamy obowiązek rejestracji do VAT o raz jak uzyskać rejestrację.

Obowiązek rejestracji do podatku VAT?

Gdy czytamy informacje na różnych forach lub stronach internetowych, można odnieść wrażenie sprzeczności
wskazanych wiadomości. Dlatego pokusiłam się o zebranie wszystkich przypadków obowiązku rejestracyjnego
w jednym miejscu. Zaznaczyć chcę, iż udało mi się odszukać 4 przesłanki, gdy podmiot jest zobowiązany do
rejestracji. Poniżej ich wskazanie:

  • Przekroczenia w danym roku (licząc narastająco od początku roku) limitu sprzedaży wysyłkowej towarów: 100.000 EUR na rzecz klientów na terytorium Niemiec.
  • Sprzedaży wysyłkowej towarów za pośrednictwem magazynu (np. magazynu platformy Amazon) położonego na terytorium Niemiec
  • Sprzedaży wysyłkowej towarów z Polski do Niemiec realizowanej przy współpracy z wyspecjal zowanymi firmami spedycyjnymi, które najpierw przewożą partie towarów z Polski na terytorium Niemiec. Skąd następnie wysyłają je do odbiorców końcowych. Ewentualnie sam sprzedający realizuje taki sposób sprzedaży, co zwykle ma służyć przekonaniu niemieckich klientów, że dokonują oni zakupu na terytorium Niemiec.
  • Sprzedaży wysyłkowej towarów z terytorium Niemiec nabywcom z Niemiec lub z innych krajów Unii Europejskiej.

Co w praktyce to oznacza?Jeżeli działasz jako osoba prywatna lub przedsiębiorstwo i spełniasz chociaż jedną
z powyżej wymienionych przesłanek, to powinieneś dokonać rejestracji do podatku VAT (Ust.) w Niemczech.
Jak uzyskać rejestrację do VAT?
Żeby rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem platform, należy przedstawić pośrednikowi zaświadczenie
wynikające z art. 22f ustawy o niemieckim podatku VAT „Bescheinigung nach §22f UStG”. Aby uzyskać
wskazanydokument, należy dokonać rejestracji do VAT za pośrednictwem elektronicznej platformy ELSTER:
https://www.elster.de/eportal/start. Najpierw jednak należy założyć konto na wskazanej platformie lub wysłać
maila do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w Niemczech.

Instrukcję zakładania konta Vat w Niemczech.

Instrukcję zakładania konta, mogą Państwo odszukać w załączniku do publikacji. Po utworzeniu konta otrzymają
Państwo login i hasło do platformy. Są on potrzebny do dalszej rejestracji, dlatego proszę zapisać dane.
Następnie należy uzupełnić swój profil o wymagające przez system informacje (nazwę firmy, adres, numer tel.)
i wystąpić o nadanie numeru NIP niemieckiego. Wnioski składamy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
Urzędy są podzielone według liter alfabetu. Wniosek o NIP są różne dla danego US, dlatego kolejne kroki
procesu należy zindywidualizować. Proces rejestracji do podatku VAT trwa od 4-6 tygodni.
Proces rejestracyjny do podatku VAT jest rozbudowany i składa się z kilku etapów. Z prośbą o pomoc do
wykonania kolejnych kroków mogą Państwo kierować się do naszych specjalistów

Całość instrukcji rejestracji do podatku VAT
w Niemczech jest do pobrania z linku poniżej:

Translate »