Skuteczna rejestracja do VAT w Wielkiej Brytanii po zmianach wywołanych Brexitem.

Wielka Brytania VAT – Poradnik dotyczy zmian i instrukcji zakładania konta podatnika w Wielkiej Brytanii.

Uwagi wprowadzające – Jakie pytania najczęściej zadają przedsiębiorcy?

Brexit czyli pojęcie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest znane przedsiębiorcom od ponad
2 lat. Pierwsze istotne konsekwencje prawne, zwłaszcza dla firm z obszaru handlu międzynarodowego wynikają
jednak z wprowadzonych w grudniu 2020 r. zmian w podatku VAT. Pojawiło się wiele wątpliwości: Kto i kiedy
powinien dokonać rejestracji? Jak obliczać wartość podatku VAT? Gdzie należy dokonać rejestracji? Jak rozlicza
podatek VAT od transakcji z Wielką Brytanią?


Kto i kiedy powinien się zarejestrować do VAT Wielkiej Brytanii?

Większość przesłanek wynika wprost z treści nowych przepisów, których spełnienie powoduje konieczność
rejestracji do VAT. Ja jednak powiem prosto, że taka konieczność zajedzie zawsze wtedy gdy sprzedamy towar
podmiotowi niezarejestrowanemu do VAT w Wielkiej Brytanii. Możemy więc wyodrębnić dwie grupy: Osoby
fizyczne niebędące przedsiębiorcami i firmy niebędące płatnikami podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Zaznaczyć
należy jasno; od teraz każda transakcja sprzedaży będzie domyślnie traktowana przez ustawodawcę
brytyjskiego, jako podlegającą opodatkowaniu VAT w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania VAT.


Kiedy nie muszę się rejestrować do VAT, nawet gdy sprzedaję towar do Wielkiej Brytanii?

Wydaje się, że odpowiedź wywnioskowaliśmy już z punktu drugiego opracowania, jednak dla porządku
podkreślam, że obowiązek rejestracji do VAT nie powstaje gdy odbiorca jest zarejestrowany do VAT brytyjskiego.
Trzeba jednak być ostrożnym i pamiętać o konieczności uzyskania od kontrahenta numer NIP i naniesieniu
informacji o odwrotnym obciążeniu na fakturze.


O co chodzi z limitem 135 funtów brytyjskich?

Nowa regulacja wprowadza oprócz nowych zasad rejestracji do VAT limit kwotowy samych przesyłek
nadawanych do Wielkiej Brytanii. Ustawodawca ustanowił granicę wartości na 135 funtów brytyjskich, która
definiuje moment opodatkowania transakcji. Co to zatem oznacza dla przedsiębiorcy? Przesyłki sprzedawane do
Wielkiej Brytanii o wartości do 135 £ podlegają opodatkowaniu w momencie ich sprzedaży. Niesie to za sobą
konsekwencje w postaci obowiązku rejestracji do VAT oraz składania deklaracji w Wielkiej Brytanii.


Jak powinienem liczyć podatek i jakie stawki podatku VAT obowiązują w Wielkiej Brytanii?

Podatek VAT z odpowiednią stawką wykazuje sprzedający towary o wartości nieprzekraczającej 135 £ do Wielkiej
Brytanii. Właściwą stawkę musi więc wykazać na fakturze. W Wielkiej Brytanii obowiązują następujące stawki
podatku VAT:
a. Podstawowa stawka VAT wynosząca 20%, którą objęta jest zdecydowana większość towarów.
b. Obniżona stawka VAT w wysokości 5%.
c. Zerowa stawka VAT.


Całość poradnika jest do pobrania z linku poniżej.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy.

Zapraszamy na nasze Socialmedia:

Linkedin oraz FB

Translate »