Ul. Samuela B. Lindego 1C, 30-148 Kraków
(+48) 723 004 154
Porozmawiaj z nami

Masz pytania?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w tym formularzu jest Ntax Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Samuela B. Lindego 1c, 30-148 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000730956, NIP 6751645976, REGON: 38019729300000, kapitał zakładowy 10.000 PLN.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w niniejszym formularzu kontaktowym. (podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na pytanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 3) do usunięcia danych 4) ograniczenia przetwarzania danych 5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 6) do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku spraw związanych z dostępem do danych osobowych, ich poprawianiem, ukrywaniem lub usuwaniem prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres e-mail office@ntax.com.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.